VGO is hét genootschap voor marktpartijen binnen de retail & food- en horecasector.

Vastgoedontwikkelingen

De leden van het VGO vinden het belangrijk om kennis en expertise met elkaar te delen op het gebied van horeca- en retailvastgoed. Om deze reden worden relevante huur- en vastgoed ontwikkelingen goed gemonitord en met elkaar besproken. Dit levert veelal waardevolle inzichten op, waardoor leden actief in kunnen spelen op deze ontwikkelingen.


In dit kader zijn onderstaande zaken al eens besproken of komen met enige regelmaat terug op de agenda;

Problemen in diverse winkelcentra

Leren van anderen en kennis actief inzetten in andere winkelcentra zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. Binnen het VGO bespreken we relevante cases met betrekking tot problemen en ontwikkelingen van winkelcentra.


Delen huurprijsdata tussen de diverse leden

Huurprijsdata levert actuele inzichten tussen en binnen specifieke regio’s. Leden van VGO kunnen deze informatie gunstig inzetten ten behoeve van de organisatie waarin zij actief zijn.


Leegstandsoplossingen

Leegstand van horeca- en winkelpanden is iets wat regelmatig op de agenda terugkomt. Op welke manier kan leegstand voorkomen worden en welke oplossingen kunnen er slim ingezet worden om hier in de toekomst op in te spelen?


WOZ (waardering onroerende zaken) van commercieel vastgoed

De complexiteit van de vastgoedwaardering zorgen jaarlijks voor veel fouten. Een correcte waardering van commercieel vastgoed is van groot belang voor retailers. Immers, producten/diensten die verkocht worden zijn van hun waardebepaling onder andere afhankelijk van kosten. Het VGO bespreekt de WOZ van commercieel vastgoed met haar leden, om te streven naar een correcte waardebepaling.


BIZ (bedrijven investeringszone)

Leden van het VGO delen relevante informatie over het oprichten van een vereniging of stichting op industrieterreinen, bedrijventerreinen, winkelgebieden en gemengde gebieden met winkels, horeca en/of toerisme.


Duurzaamheid, waaronder energie labeling, warmtewet en Green lease

Met welke nieuwe ontwikkelingen moet er rekening gehouden worden op het gebied van duurzaamheid? Welke regelgeving dient doorgevoerd te worden en welke mogelijke kansen zijn er om je te onderscheiden van anderen? En niet te vergeten hoe vertaalt dit zich in de huurovereenkomst. Hiervoor is een Geenlease document ontwikkelt, welke tot stand is gekomen na overleg tussen VGO/InRetail en IVBN. Ook dit document is op aanvraag bij het secretariaat van VGO beschikbaar (voor leden beschikbaar op het afgeschermde gedeelte).


Centrale Energie inkoop

Hoe kan de inkoop van energie het efficiëntst worden ingekocht en met welke voordelen en/ of nadelen moet men rekening houden? In overleg met leden van het VGO leer je van de best- en worst practises.


Erkenningsregeling beheerorganisaties van winkelgebieden

Van beheerder naar regisseur over de winkelgebieden. Krijg handvatten aangereikt van leden uit het VGO.


Crowdfunding

Tegenwoordig een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Crowdfunding wordt vandaag de dag op veel niveaus ingezet. Niet alleen nieuwe organisaties laten zich financieren via crowdfunding. Ook bestaande organisaties groeien met minder risico door crowdfunding effectief in te zetten.


Ontwikkelingen n.a.v. de Retailagenda en de Nieuwe Winkelstraat

De Retailagenda (zie verderop meer informatie hierover) en de Nieuwe Winkelstraat werpen nieuwe topics, kennis en data op. Aan de hand van actualiteiten en ontwikkelingen gaan we samen met de leden het gesprek aan.

Contactgegevens

Amsterdamsestraatweg 39a 3744 MA Baarn

Enkele van onze merken die wij vertegenwoordigen

Wilt u hier ook bijhoren? Meld u dan aan:

Wordt ook lid