VGO is hét genootschap voor marktpartijen binnen de retail & food- en horecasector.

Marktontwikkelingen

Het VGO monitort de ontwikkelingen in de markt continu. Door tijdig in te spelen op actuele onderwerpen, kan er snel geschakeld worden met de leden.

 Binnen het VGO komen ook onderstaande afwegingen en kennisdeling aan de orde;

  • Welke winkelcentra/-gebieden hebben toekomst? (weinig/geen verwachte leegstand)
  • Welke centra kennen op dit moment leegstand, maar hebben wel potentie? (actieve gemeente/eigenaren)
  • Welke centra kennen een structurele leegstand?
  • Data: welke bruikbare data voor huurders zijn belangrijk om tot een evenwichtige verhouding te komen tussen het aantal passanten, passantenstromen, omzetontwikkeling, huurprijs enz.

Hierbij bundelen we de kennis en ervaring van onze leden en combineren wij dit met relevante data.

Op deze manier kunnen kansen in de markt benut worden.

Contactgegevens

Amsterdamsestraatweg 39a 3744 MA Baarn

Enkele van onze merken die wij vertegenwoordigen

Wilt u hier ook bijhoren? Meld u dan aan:

Wordt ook lid