VGO is hét genootschap voor marktpartijen binnen de retail & food- en horecasector.

Huurovereenkomsten retailvastgoed

Voor retailers is het van groot belang om huisvesting met een huurcontract te realiseren die aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Het VGO hecht om deze reden veel waarde aan goede en evenwichtige huurovereenkomsten voor horeca- en retailvastgoed.


Tijdens het VGO-overleg is er voortdurend afstemming over de inhoud van huurovereenkomsten voor de retail en de daarbij behorende algemene bepalingen van winkelruimte ex. Artikel 7:290 BW.


Huurovereenkomst Winkelruimte 2012

In 2012 is tussen huurder en verhuurder het laatste Raad Onroerende Zaken (ROZ) -model 2012 ontstaan. Een model dat meer bescherming aan huurders biedt dan het model ROZ 2008. Bij de totstandkoming van dit model heeft VGO een belangrijke bijdrage geleverd.


Daarnaast heeft VGO een aantal aanvullende VGO-huurdersbepalingen toegevoegd die door alle leden – wanneer nodig - worden toegepast. Ook is een sjabloonversie met artikelen over omzethuur op basis van het ROZ 2012 model opgesteld. Beide versies zijn hier te bekijken.


De huurovereenkomsten die grote landelijke beleggers zelf hebben opgesteld worden regelmatig binnen het VGO besproken en voorzien van commentaar om leden handvatten te geven bij onderhandelingen.

Leidraad servicekosten winkelcentra

In 2009 is er een leidraad servicekosten winkelcentra opgesteld. De doelstelling van deze leidraad is het bereiken van meer transparantie en efficiëntie van de door verhuurder gemaakte kosten namens de huurder. Inmiddels is deze leidraad herzien. VGO was als initiatiefnemer en tevens vertegenwoordiger van de huurder, bij dit overleg betrokken.

Contactgegevens

Amsterdamsestraatweg 39a 3744 MA Baarn

Overige onderwerpen die uitvoerig besproken zijn en/of voortdurend worden gevolgd;

  • Duurzaamheidsconvenant; ook hier heeft het VGO een sjabloon voor opgesteld.
  • Behandeling van recente uitspraken gerechtshof huurzaken.
  • Plan van aanpak bij constatering aanwezigheid Asbest.
  • Ervaring met de diverse eigenaren ten aanzien van ontwikkelingen huurovereenkomsten.
  • Initiëren van een herziening van de huurovereenkomst ROZ 2012.
  • Ontwikkelingen in de markt zoals; “Hoe gaan we in de toekomst om met Covid-achtige situaties en hoe vertaalt dit zich in een huurovereenkomst”.

Enkele van onze merken die wij vertegenwoordigen

Wilt u hier ook bijhoren? Meld u dan aan:

Wordt ook lid