VGO is hét genootschap voor marktpartijen binnen de retail & food- en horecasector.

Retailagenda

De Retailagenda is opgezet door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Het doel van de Retailagenda is het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden. Voor dit programma werkt het EZK samen met betrokken partijen uit de markt, zoals: provincies, gemeenten, vastgoed en de detailhandel. Het plan dient een toekomstbestendige retailsector te bewerkstelligen.


Nederland heeft ca. 20 procent overcapaciteit aan winkeloppervlak en die moet worden teruggedrongen. Dat is alleen realiseerbaar als alle belanghebbenden samenwerken om winkelgebieden aantrekkelijk te maken en te houden. Om dat te bereiken heeft het ministerie van Economische Zaken (gestart onder minister Kamp) met een groot aantal gemeentes en provincies zogenoemde “Retail Deals” getekend. Er zullen keuzes gemaakt worden waar de beschikbare winkelruimte afneemt, maar er tegelijk ruimte blijft voor nieuwe, innovatieve winkelconcepten.


Het VGO profileert zich steeds meer als landelijk retail platform om als gesprekspartner met expertise vanuit retail- en vastgoed in dialoog te kunnen gaan met daarbij betrokken partijen, gemeentes, verhuurders ed.


Vanuit het VGO is hiervoor een klankbordgroep opgezet die in staat is om kort en snel namens het VGO te kunnen reageren.

Onderdeel van de retailagenda is een mogelijke aanpassing van de huurwet, als VGO zijn we hierop aangesloten. Onderwerpen die voor aanpassing in aanmerking komen zijn:

  • het markconform vaststellen van de huurwaarde, of te wel wat is de definitie van markthuur.
  • de indeplaatsstelling bij bedrijfsoverdracht. Toespitsing op de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever.
  • het gewenste wederzijdse investeringsgedrag, dus investeren door zowel verhuurder als huurder

Vooralsnog is er van een aanpassing nog geen sprake. Toch blijven we in gesprek met IVBN voor een vervolg.

Contactgegevens

Amsterdamsestraatweg 39a 3744 MA Baarn

Enkele van onze merken die wij vertegenwoordigen

Wilt u hier ook bijhoren? Meld u dan aan:

Wordt ook lid