Ontwikkelingen rond het ROZ


Graag informeer ik jullie over de ontwikkelingen rond het ROZ.

De laatste weken heeft INretail samen met VGO, RND/CBL, Vakcentrum, KHN, Bovag en MKB-Nederland gewerkt aan een oplegger voor het ROZ-model 2022. Insteek is het evenwichtiger maken van dit model door ook het huurdersbelang erin te verwerken. Over inhoud van de oplegger is onderlinge overeenstemming bereikt en onder penvoering van Mark van Heeren wordt de laatste hand gelegd aan het document. De door de klankbord meegegeven punten zijn verwerkt in de stukken.

De komende weken wordt de oplegger afgerond, wordt een ROZ-versie opgesteld met daarin de oplegger verwerkt in de tekst en wordt een toelichting opgesteld. Dit wordt ook gedaan voor de ROZ-2012 versie, omdat die immers ook nog wordt toegepast. In oktober zullen deze documenten worden afgerond en het doel is om het in oktober te publiceren. Binnenkort start een klein werkgroepje om de publicatie en communicatie voor te bereiden.

Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer in juni -hierover informeerden we jullie eerder- spreekt de minister van EZ binnenkort met het ROZ. De insteek is niet het bespreken van de inhoud van het ROZ, maar het proces van totstandkoming van de modellen en het gebrek aan betrokkenheid van huurders. Wij hebben input geleverd voor dat gesprek.

Verder wordt op 2 oktober gesproken met de minister door Jan Meerman, Jacco Vonhof (MKB-Nederland) en Judith Norbart (IVBN) in een laatste poging te komen tot een overeenstemming over de hoge huurindexaties.

image001 (1).png

Enkele van onze merken die wij vertegenwoordigen

Wilt u hier ook bijhoren? Meld u dan aan:

Wordt ook lid