Interne update: samenvatting overleg INretail met CBS

Onlangs is er overleg geweest tussen INretail en CBS inzake een verkeerde berekening van de indexatiecijfers.


Via de volgende links is er meer informatie te lezen: 

Enkele van onze merken die wij vertegenwoordigen

Wilt u hier ook bijhoren? Meld u dan aan:

Wordt ook lid