Bijeenkomst juni 2023 bij Winkelcentrum De Aarhof, Alphen aan de Rijn

Met een vertegenwoordiging van een 20-tal VGO-ers was ons bezoek aan Alphen aan den Rijn een succes.

Deel 1 van de meeting ging van start met een presentatie van Marcel Dammers van SB Real Estate welke uitgebreid is in gegaan op de ‘going concern’ herontwikkeling van het Winkelcentrum De Aarhof, zie bijlage. Uitsluitend op de presentatie van Marcel Dammers was het woord aan de centrum manager Marc Krimpenfort welke tekst en uitleg gaf over de ontwikkelingen en het centrum management van Alphen. Aansluitend op de presentaties werd het winkelcentrum bezocht.

Deel 2 betrof onze interne vergadering waar met name de ontwikkelingen omtrent de ROZ-huurcontracten, de indexatie en inflatie perikelen en hoe hiermee om te gaan werden besproken.

Om te proberen tot een acceptabele ROZ overeenkomst te komen zullen VGO en INRetail samen om ter tafel gaan om vervolgens verdere resultaat aansluiting te zoeken met SSM! Met IVBN zal eerst overeenstemming moeten komen over de huurindexering alvorens andere zaken met IVBN te gaan bespreken.


De indexatie tafel vragen ronde met betrekking ‘wie wat’ heeft bereikt ter verlaging van de indexering leverde geen verdere bijzonderheden op ten opzichte van onze laatste bijeenkomst. De grote jongens zoals Klépierre, Unibail, Colta Vast, Wereldhave etc., blijven hun poot stijf houden. Kleinere particulieren beleggers zijn veelal wel bereid tot verlaging van de indexatie dit soms gepaard gaande met een huurverlenging.


De discussie over de juiste van de CPI wijze van indexering met hierin opgenomen de energie toeslag is nog steeds gaande en volgens recente ontwikkelingen, ingebracht door Femke, zeer omstreden.


Met andere woorden, wordt vervolgd!

📅 Leden kunnen de volgende bijeenkomst alvast in de agenda zetten. Deze zal plaatsvinden op 27 september. Tijd en locatie volgen later.


Ook een bijeenkomst bijwonen? Neem contact met ons op.

  DSC_3204.JPG
  DSC_3209.JPG
  DSC_3235.JPG

  Enkele van onze merken die wij vertegenwoordigen

  Wilt u hier ook bijhoren? Meld u dan aan:

  Wordt ook lid