Bijeenkomst VGO

september 6, 2016
vastgoedoverleg

Opening voorzitter, FvS gaf een samenvatting van een bijeenkomst van een kerngroepje VGO leden welke zich hadden aangemeld als klankbordgroep voor de retailagenda. Aanleiding, inbreng van een aantal leden en uitwerking van de bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. Grote lijn is de uitstraling van het VGO en de mogelijkheden welke het VGO heeft naar de buitenwereld. Wij zijn de enige vereniging die daadwerkelijk alleen voor de belangen van de huurder optreedt. Een en ander dient het komende jaar verder uitgewerkt te worden en daarom sturen we nu de aanleiding, reacties en conclusies van die bijeenkomst mee. Mede door de perikelen rondom een aantal ketens is het des te belangrijker dat we als VGO onze stem laten horen.

Van belang is daarbij wel dat met name onze data bekend zijn. Dus aantallen winkels, de m2 en eventueel andere gegevens als gemiddelde omzetten per m2, eventueel uitgesplitst naar type winkelgebied en zaken als huurquotes en huisvestingslasten.

No comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *