Archive for september, 2016

Bijeenkomst VGO

sep 06 2016

Opening voorzitter, FvS gaf een samenvatting van een bijeenkomst van een kerngroepje VGO leden welke zich hadden aangemeld als klankbordgroep voor de…